Windows Server 2008 Active Directory Backup ve Restore İşlemleri

Windows Server 2008 Active Directory Backup ve Restore İşlemleri

Active Directory servisini daha önceki makalelerimizde detaylı bir şekilde incelemiştik. Bu makalemizde detaylı olarak Active Directory servisi hakkında bilgi vermeyeceğiz ancak bu servisin yedeklenmesi ve yedekten geri dönüş işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Windows Server 2008 üzerinde yedekleme işlemlerimizi Windows Server Backup servisi ile gerçekleştirebiliyoruz. Windows Server 2000/2003 üzerinde ise Windows Backup (ntbackup) kullanıyorduk. Ancak bu servis artık Windows Server 2008 üzerinde kullanılmamaktadır. Windows Server 2000/2003 üzerinde alınmış yedeklerinizi açabilmeniz için ntbackup.exe yazılımını Microsoft’un sitesinden indirip Windows Server 2008 üzerinde kullanabilirsiniz. Ancak sadece eski yedeklerinizi açmak için. Yeni bir yedekleme işlemini bu servis ile yapamazsınız.

Active Directory bilgisayar sistemlerimizin en önemli servislerinden birisidir. Hatta can damarıdır diyebiliriz. Bunun içindir ki bu servisi çok iyi korumalıyız ve sürekli düzenli bir şekilde yedeklemeliyiz.

Windows Server 2008 üzerindeki Active Directory servisini yedeklemek için komut satırını kullanmak zorundayız. Çünkü Graphical User Interface (GUI) ya da görsel olarak tanımlayabileceğimiz yapıyı kullanamıyoruz desteklenmiyor.


Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi yedekleme işlemini yapacağımız komut şöyledir;

wbadmin start systemstatebackup –backuptarget:sürücü:

Yukarıdaki komutu çalıştırdığımızda yedekleme mekanizması devreye girecek ve şekilde de görüldüğü gibi işlevini yerine getirmeye başlayacaktır.

Bir sonraki aşamada ise bize bir soru iletilecektir.


Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bize yedekleme işlemine başlama isteyip istemediğimiz sorulmaktadır. Bu soruya “Y” yazarak YES cevabını veriyoruz ve gerekli işlemler başlıyor.

Bu kısımda ise yedeklenecek olan dosyaların tanımlaması tamamlandı ve dosyaların yedeklenmesine başlanmaktadır.

Windows Backup (ntbackup) ile yedekleme görsel moda yapılabiliyordu ve ancak Windwos Server 2008 üzerinde ise komut satırından bu işlemi yapabiliyoruz.

Görüldüğü gibi yedekleme işlemimiz devam etmektedir.


Yedekleme devam ediyor..


Nihayet sonunda yedekleme işlemimiz tamamlandı. Ve yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi işlemin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren mesajı görmekteyiz ve gerekli log dosyasının da yerini göstermektedir.

http://cozumpark.com/mklresim/WindowsServer2008ActiveDirectoryBackupve_14C49/clip_image007_thumb.jpg

Yedekleme işlemimiz tamamlandı ve yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi bizim tanımlamış olduğumuz bölüm içinde SystemStateBackup isimli bir klasör oluşturuldu ve ilgili dosyalar bu klasörün içine kaydedildi.

Windows Server Backup servisi ntbackup’a göre daha farklı bir yapı ve teknolojiye sahiptir.

Alınan yedeğin içeriğini yukarıdaki şekilde görmekteyiz. Bir önceki sürümlerde BKF uzantılı olan yedek dosyalarımız Windows Server Backup ile uzantı VHD haline getirilmiştir.

Yedekten geri dönüşün başarılı olup olmadığını anlamak için Active Directory servisinden birkaç kullanıcımızı siliyoruz.

Kullanıcılarımızı da sildik. Şimdi artık silinmiş olan bu kullanıcılarımızı almış olduğumuz yedekten geri getirme işlemini yapalım.


Yedekten dönüş işlemine başlamadan önce ilk önce Backup Version bilgisini almamız lazım. Bunun için ise yukarıdaki şekilde görülen komutu kullanacağız. Komutumuz;

wbadmin get versions

Yukarıdaki komutu kullanarak Backup Version bilgisini şekildeki gibi alıyoruz. Version Identifier : tarih-saat şeklinde tanımlanır. Version identifier:11/17/2007-08:31 gibi.


Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi komutumuzu çalıştırıyoruz ve geri yükleme işlemini başlatıp başlatmayacağımız sorusu bize sorulmaktadır. “Y” yazarak YES diyoruz

Karşımıza bir soru daha gelmektedir buna da “Y” yazarak “YES” diyoruz ve devam ediyoruz.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi eğer biz alınmış olan Active Directory yedeğini geri dönmek istiyorsak bu işlemi mutlaka Active Directory Services Restore Mode (DSRM) yapmamız gerekiyor. Yukarıdaki görüldüğü durumda bizim Active Directory yedeğini geri yüklememiz mümkün değildir. Bu yüzden sunucumuzu yeniden başlatıyoruz ve açılış esnasında F8 Gelişmiş Seçenekleri açıyoruz ve oradan da Directory Sercives Restore seçiyoruz ve sistemimizin açılışını bu durumda gerçekleştiriyoruz.

İlk olarak yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Backup Version bilgisini almamız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için de wbadmin get versions komutunu çalıştırıyoruz ve Backup Version bilgisini liste halinde alıyoruz. Bu listede alınmış olan yedeklerimizin tamamı mevcuttur.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi geri dönüş komutumuzu veriyoruz. Komutumuz ;

Wbadmin start systemstaterecovery –version:tarih-zaman –backuptarget:sürücü: -authsysvol –quiet

Komutumuzun dizilimi yukarıdaki gibidir. Bizim yazacağımız komut ise aşağıdaki gibi olacaktır;

Wbadmin start systemstaterecovery –version:11/17/2007-08:31 –backuptarget:H: -authsysvol –quiet

Komutu çalıştırıyoruz ve işlem başlıyor.


Gerekli bilgiler tanımlanıyor.

Gerekli bilgiler tanımlandıktan sonra geri yükleme işleminin başlaması için genel hazırlıklar yapılıyor.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi geri yükleme başlıyor.

Geri dönüş işlemimizin devam etmekte olan son durumu yukarıdaki gibidir.

Evet sonunda geri yükleme işlemimiz başarıyla tamamlandı. Sunucumuzu yeniden başlatmamız gerekiyor. Komut satırından çıkıyoruz ve sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

Sunucumuz açılır açılmaz karşımıza yukarıdaki mesaj gelmektedir. ENTER ile sistemin açılmasına devam ediyoruz.

Şekilde de görüldüğü gibi daha önce silmiş olduğumuz kullanıcılarımız yerine gelmiştir.

Bu durumda Windows Server 2008 üzerinde Active Directory servisinin yedeklenmesi ve yedekten geri yükleme işlemini başarıyla tamamlamış oluyoruz. Son olarak da komut satırından yedekleme işlemini gerçekleştirirken ihtiyaç duyacağımız wbadmin komutunun parametrelerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Value

Description

-version:

Specifies the version for the backup to recover in MM/DD/YYYY-HH:MM format, as listed by Wbadmin get versions.

-showsummary

Reports the summary of the last run of this command. This parameter cannot be accompanied by any other parameters.

-backupTarget:{ | }

Specifies the storage location that contains the backup or backups that you want to recover. Useful when the location is different from the location where backups of this computer are usually stored. NetworkSharePath should be in Universal Naming Convention (UNC) format.

-machine:

Specifies the name of the computer for which you want to recover a backup. Useful when multiple computers have been backed up to the same location. Should be used when -backupTarget is specified.

-recoveryTarget:

Specifies the directory to restore to. This is useful if the files that comprise the system state are restored to an alternate location.

-authsysvol

Performs an authoritative restore of Sysvol.

-quiet

Runs the command with no prompts to the user.

Yukarıdaki tabloyu kullanarak wbadmin aracını kullanabilirsiniz.

Başarılı bir geri yükleme için –authsysvol parametresini mutlaka kullanın.

Kaynak ; Çözümpark.

The following two tabs change content below.
Hakkımda Daha Fazla Bilgi için http://www.huseyinkartal.net/hakkimda/ ziyaret ediniz iletişim için : huseyin.kartal@live.com adresini kullanabilirsiniz.

Latest posts by Huseyin KARTAL (see all)

Hakkımda Daha Fazla Bilgi için http://www.huseyinkartal.net/hakkimda/ ziyaret ediniz iletişim için : huseyin.kartal@live.com adresini kullanabilirsiniz.

1 thought on “Windows Server 2008 Active Directory Backup ve Restore İşlemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.