Microsoft

Exchange 2013 3Party SSL Sertifika Uygulaması

Merhabalar,

Exchange yapılarında 3party sertifika kullanılması istenen durumlar da yapılması gereken bazı değişiklikler, gerekiyor.

Neden ?

SSL sertifikalarının  içerisine internal domain yazılamadığından dolayı böyle bir ihtiyaç doğuyor örneğin exchange sunucusu “exchange2013.domain.local” fakat dış dünya da mail.huseyinkartal.net olarak tanımlıdır bu sertifika  tarafında  sorun yaşatmaktadır.

çözüm için. değişiklik yapılması gereken servisler.

Outlook Anywhere – mail.huseyinkartal.net
MAPI – https://mail.huseyinkartal.net/mapi
Outlook Web App – https://mail.huseyinkartal.net/owa
Exchange Control Panel – https://mail.huseyinkartal.net/ecp
Exchange ActiveSync – https://mail.huseyinkartal.net/Microsoft-Server-ActiveSync
Exchange Web Services – https://mail.huseyinkartal.net/EWS/Exchange.asmx
Offline Address Book – https://mail.huseyinkartal.net/OAB
AutoDiscover – https://mail.huseyinkartal.net/Autodiscover/Autodiscover.xml

 

Outlook Anywhere

Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -ExternalHostname mail.huseyinkartal.net -InternalHostname mail.huseyinkartal.net -ExternalClientsRequireSsl $true -InternalClientsRequireSsl $true -DefaultAuthenticationMethod NTLM

MAPI

Get-MAPIVirtualDirectory | Set-MAPIVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/mapi -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/mapi

 

Outlook Web App

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/owa -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/owa

 

Exchange Control Panel

Get-EcpVirtualDirectory | Set-EcpVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/ecp -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/ecp

 

Exchange ActiveSync

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | Set-ActiveSyncVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/Microsoft-Server-ActiveSync -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/Microsoft-Server-ActiveSync

 

Exchange Web Services

Get-WebServicesVirtualDirectory | Set-WebServicesVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/EWS/Exchange.asmx -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/EWS/Exchange.asmx

 

Offline Address Book

Get-OabVirtualDirectory | Set-OabVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/OAB -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/OAB

 

Autodiscover SCP

Get-ClientAccessServer | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri https://mail.huseyinkartal.net/Autodiscover/Autodiscover.xml

 

Kaynak

Active Directory Computer Last Logon

 

Merhaba,

AD içerisindeki bir computer’ın son login olma tarihini  aşağıdaki komut ile görebilirsiniz.

Import-Module activedirectory

image

Get-Help *computer*  bu komut sonrasında powershell komut setini güncellemek isteyebilir Y diyip güncellemeye izin verin.

image

get-Adcomputer -Identity computername -Properties * | FT Name, LastLogonDate -Autosize

image

Exchange 2010 Database Change Client Access Server

 

 

Merhaba,

Migration yapılan sistemlerde Databaselerin RPC Client Acces ayarlarını da  değiştirmek gerekir, Bir müşterimiz de karşılaştığımız bu sorunda kullanıcılar tamamen yeni sunucuya taşınmış olup, fakat eski CAS sunucusu  üzerinden login olunuyordu, bu istemediğimiz  bir durum olduğundan dolayı  konuyu aşağıdaki komutlar ile çözüme ulaştırdık.

 

Önce Database’in hangi CAS ile konuştuğunu öğreniyoruz  bunun  için aşağıdaki komutu  kullanıyoruz.

 

Get-MailboxDatabase MDB1 | fl Name, RpcClientAccessServer

image

 

Set-MailboxDatabase MDB1 -RpcClientAccessServer abc.demo.com

Exchange 2010 Database show database settings Command Powershell

 

Selamlar,

Exchange üzerinde  database ayarlarının tamamını görmek için aşağıdaki  komutu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase -Identity MDB1 | fl

 

 

Çıktı örneği;

 

RunspaceId                                   : 14e31f5a-d8b6-4fe8-81c2-f1232b9e1e49
JournalRecipient                             :
MailboxRetention                             : 30.00:00:00
OfflineAddressBook                           :
OriginalDatabase                             :
PublicFolderDatabase                         :
ProhibitSendReceiveQuota                     : 2.3 GB (2,469,396,480 bytes)
ProhibitSendQuota                            : 2 GB (2,147,483,648 bytes)
RecoverableItemsQuota                        : 30 GB (32,212,254,720 bytes)
RecoverableItemsWarningQuota                 : 20 GB (21,474,836,480 bytes)
IndexEnabled                                 : True
IsExcludedFromProvisioning                   : False
IsSuspendedFromProvisioning                  : False
DumpsterStatistics                           :
DumpsterServersNotAvailable                  :
ReplicationType                              : None
AdministrativeGroup                          : Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)
AllowFileRestore                             : False
BackgroundDatabaseMaintenance                : True
ReplayBackgroundDatabaseMaintenance          :
BackgroundDatabaseMaintenanceSerialization   :
BackgroundDatabaseMaintenanceDelay           :
ReplayBackgroundDatabaseMaintenanceDelay     :
MimimumBackgroundDatabaseMaintenanceInterval :
MaximumBackgroundDatabaseMaintenanceInterval :
BackupInProgress                             :
DatabaseCreated                              : True
Description                                  :
EdbFilePath                                  : C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\MDB1\MDB1.edb
ExchangeLegacyDN                             : /o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)
                                               /cn=Configuration/cn=Servers/cn=ABC/cn=Microsoft Private MDB
DatabaseCopies                               : {MDB1\ABC}
Servers                                      : {ABC}
ActivationPreference                         : {[ABC, 1]}
ReplayLagTimes                               : {[ABC, 00:00:00]}
TruncationLagTimes                           : {[ABC, 00:00:00]}
RpcClientAccessServer                        : ABC.demo.com
MountedOnServer                              :
DeletedItemRetention                         : 14.00:00:00
SnapshotLastFullBackup                       :
SnapshotLastIncrementalBackup                :
SnapshotLastDifferentialBackup               :
SnapshotLastCopyBackup                       :
LastFullBackup                               :
LastIncrementalBackup                        :
LastDifferentialBackup                       :
LastCopyBackup                               :
DatabaseSize                                 :
AvailableNewMailboxSpace                     :
MaintenanceSchedule                          : {Sun.1:00 AM-Sun.5:00 AM, Mon.1:00 AM-Mon.5:00 AM, Tue.1:00 AM-Tue.5:00
                                               AM, Wed.1:00 AM-Wed.5:00 AM, Thu.1:00 AM-Thu.5:00 AM, Fri.1:00 AM-Fri.5:
                                               00 AM, Sat.1:00 AM-Sat.5:00 AM}
MountAtStartup                               : True
Mounted                                      :
Organization                                 : First Organization
QuotaNotificationSchedule                    : {Sun.1:00 AM-Sun.1:15 AM, Mon.1:00 AM-Mon.1:15 AM, Tue.1:00 AM-Tue.1:15
                                               AM, Wed.1:00 AM-Wed.1:15 AM, Thu.1:00 AM-Thu.1:15 AM, Fri.1:00 AM-Fri.1:
                                               15 AM, Sat.1:00 AM-Sat.1:15 AM}
Recovery                                     : False
RetainDeletedItemsUntilBackup                : False
Server                                       : ABC
MasterServerOrAvailabilityGroup              : ABC
MasterType                                   : Server
ServerName                                   : ABC
IssueWarningQuota                            : 1.899 GB (2,039,480,320 bytes)
EventHistoryRetentionPeriod                  : 7.00:00:00
Name                                         : MDB1
LogFolderPath                                : C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\MDB1
TemporaryDataFolderPath                      :
CircularLoggingEnabled                       : False
LogFilePrefix                                : E01
LogFileSize                                  : 1024
LogBuffers                                   :
MaximumOpenTables                            :
MaximumTemporaryTables                       :
MaximumCursors                               :
MaximumSessions                              :
MaximumVersionStorePages                     :
PreferredVersionStorePages                   :
DatabaseExtensionSize                        :
LogCheckpointDepth                           :
ReplayCheckpointDepth                        :
CachedClosedTables                           :
CachePriority                                :
ReplayCachePriority                          :
MaximumPreReadPages                          :
MaximumReplayPreReadPages                    :
DataMoveReplicationConstraint                : None
IsMailboxDatabase                            : True
IsPublicFolderDatabase                       : False
AdminDisplayName                             : MDB1
ExchangeVersion                              : 0.10 (14.0.100.0)
DistinguishedName                            : CN=MDB1,CN=Databases,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),
                                               CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=
                                               Services,CN=Configuration,DC=demo,DC=com
Identity                                     : MDB1
Guid                                         : 400d1d2f-7d2e-4e69-a9bd-e9d1c0c366e7
ObjectCategory                               : demo.com/Configuration/Schema/ms-Exch-Private-MDB
ObjectClass                                  : {top, msExchMDB, msExchPrivateMDB}
WhenChanged                                  : 3/6/2017 12:34:05 PM
WhenCreated                                  : 3/6/2017 12:34:04 PM
WhenChangedUTC                               : 3/6/2017 8:34:05 PM
WhenCreatedUTC                               : 3/6/2017 8:34:04 PM
OrganizationId                               :
OriginatingServer                            : ABC.demo.com
IsValid                                      : True

Exchange 2010 Toplu Mail Gönderme Alma limiti değiştirme

Merhaba,

Müşterilerimizden birinsde belli bir  database üzerinde bulunan kişilerin mail gönderme  alma  limitlerinin değiştirilmesi istendi  ve  bu işlemi  toplu olarak  yapmamız  gerekliydi, Öncelikle değişim yapılacak kişilerin alias isimlerini çıkartıp Excel ile csv dosyasına dönüştürdüm.

Kişilerin Alias isimlerini powershell üzerinden görmek için aşağıdaki komutu kullandım

Get-Mailbox | Sort database, name | Format-Table alias, database

Daha sonra Excel üzerinde formatı aşağıdaki resimdeki gibi  düzenledim ve c dizini altında source klasörü altında 1.csv isminde  kayıt edip kopyaladım.

image

En son yapmamız  gereken ise powershell üzerinden aşağıdaki komutu  çalıştırmak bu listede bulunan bütün kullanıcıların gönderme ve alma limitleri 10 mb oldu siz bu komutu kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Import-csv “C:\source\1.csv” | Foreach-Object {Set-Mailbox -identity $_.Alias -MaxReceiveSize 10MB -MaxSendSize 10MB }

Umarım faydalı olmuştur.

Exchange 2010 Owa Font change

 

Merhabalar,

Owa’nın default yazı fontunu değiştirmek için aşağıdaki komutu  PowerShell üzerinden çalıştırmanız yeterlidir.

 

Get-Mailbox -RecipientType ‘UserMailbox’ | Get-MailboxMessageConfiguration  | Set-MailboxMessageConfiguration -DefaultFontName Calibri

Exchange 2007&2010 Disconnectec Mailbox Remove

 

Exchange üzerinde Disable edilen kullanıcılar  Disconnected mailbox altına düşer, bu mailbox’u silmek için aşağıdaki komutu kullanmak gerekir.

Remove-StoreMailbox –database “DATABASE” –identity “kullanıcı.alias” –MailboxState Disabled

Exchange 2010 toplu Contact oluşturma & Exchange 2010 bulk Contact import

 

Merhaba,

Exchange 2010 üzerinde elinizdeki contact listesini toplu olarak import  etmek için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir. Bu komutu  kullanmadan önce CSV dosyanızı aşağıdaki formata  uygun yapmalısınız.

CSV Format;

dname,fname,lname,alias,email
Huseyin KARTAL,Huseyin,KARTAL,huseyin.kartal,huseyin.kartal@live.com
Huseyin KARTAL1,Huseyin1,KARTAL,huseyin.kartal1,huseyin.kartal1@live.com
Huseyin KARTAL2,Huseyin2,KARTAL,huseyin.kartal2,huseyin.kartal2@live.com
Huseyin KARTAL3,Huseyin3,KARTAL,huseyin.kartal3,huseyin.kartal3@live.com
Huseyin KARTAL4,Huseyin4,KARTAL,huseyin.kartal4,huseyin.kartal4@live.com

 

Komut ;

 

Import-Csv ‘c:\csv_dosyasınınyolu.csv’ | ForEach{New-MailContact $_.dname -DisplayName $_.dname -FirstName $_.fname -LastName $_.lname -organizationalunit “Contac’’ların hangi OU da olacagını yazın” -Alias $_.alias -ExternalEmailAddress $_.email}

2015-05-20_12-18-09_thumb1.jpg

2015-05-20_12-18-50_thumb1.jpg

2015-05-20_12-20-34_thumb1.jpg

 

 

 

Load More