Active Directory Dcdiag Service Test & Advertsing Test failure

Merhaba Arkadaslar, uzun bir sureden sonra ilk defa yaziyorum,. Bir musterimiz de yaptigimiz dcdiag testlerinden sonra Services Test & AdvertisingTest Sirasinda hata aliyorduk. Microsoft forumlarindan birinde gordugum asagidaki komutlar problemimizi cozmeye yaradi. net stop w32time w32tm /unregister w32tm /register sc config w32time type=share net start...

Multiple UPNs apply to multiple groups of users

To start with I need to create the UPNS in AD and then exported a list of users Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object UserPrincipalName,PrimarySmtpAddress, @{Name=“EmailAddresses”;Expression={$_.EmailAddresses |Where-Object {$_.PrefixString -ceq “smtp”} | ForEach-Object {$_.SmtpAddress}}} | Export-CSV c:\temp\exportsmtpUserPrincipalName.csv -NoTypeInformation Once I had my list of users in different txt...

Exchange 2013 Pop3 Connection Drop

Hi Everyone, This week we have an exchange connection problem, Problem with disconnecting Exchange pop3 we  solve problem following command. Problem; Pop Proxy component is  disabled, Use this command for checking component status  Get-ServerComponentstate –Identity SERVERNAME Enable for component use  following command; Set-ServerComponentState –Identity SERVERNAME...

Exchange 2013 Pop3 Connection Drop

Hi Everyone, This week we have an exchange connection problem, Problem with disconnecting Exchange pop3 we  solve problem following command. Problem; Pop Proxy component is  disabled, Use this command for checking component status  Get-ServerComponentstate –Identity SERVERNAME Enable for component use  following command; Set-ServerComponentState –Identity SERVERNAME...

Exchange 2010 Internal adresi SSL sertifika yönlendirme.

Merhabalar, Bir çok defa yapıp kullanıyor  olmama  rağmen not  olarak blogu’ma eklemediğim bir Exchange konfigurasyonunu paylaşacağım. Bilindiği gibi  domain.local  gibi gerçek dünyada olmayan isimler ile  Active Directory organizasyonları kurulabiliyor, fakat Exchange sistemlerinde dış dünya ile ilişki kurulduğundan bir ayağımızı dış dünya ya  entegre etmek zorundayız....