Exchange 2013 Pop3 Connection Drop

Hi Everyone, This week we have an exchange connection problem, Problem with disconnecting Exchange pop3 we  solve problem following command. Problem; Pop Proxy component is  disabled, Use this command for checking component status  Get-ServerComponentstate –Identity SERVERNAME Enable for component use  following command; Set-ServerComponentState –Identity SERVERNAME...

Exchange 2013 Pop3 Connection Drop

Hi Everyone, This week we have an exchange connection problem, Problem with disconnecting Exchange pop3 we  solve problem following command. Problem; Pop Proxy component is  disabled, Use this command for checking component status  Get-ServerComponentstate –Identity SERVERNAME Enable for component use  following command; Set-ServerComponentState –Identity SERVERNAME...

Exchange 2010 Internal adresi SSL sertifika yönlendirme.

Merhabalar, Bir çok defa yapıp kullanıyor  olmama  rağmen not  olarak blogu’ma eklemediğim bir Exchange konfigurasyonunu paylaşacağım. Bilindiği gibi  domain.local  gibi gerçek dünyada olmayan isimler ile  Active Directory organizasyonları kurulabiliyor, fakat Exchange sistemlerinde dış dünya ile ilişki kurulduğundan bir ayağımızı dış dünya ya  entegre etmek zorundayız....

Server 2012 Sysvol & Netlogon Share oluşmuyor

Merhabalar, Bir  müşterimiz de FSMO  rolleri  geçişi  yaparken  karşılaştığımız  bir sorun da Domain Forest’a  eklemiş olduğumuz DC’ler de Sysvol & Netlogon paylaşımları gelmemekte ve FSMO rolleri  bu sebepten diğer  sunuculara taşınamamaktaydı.. Bu soruna  karşılık aldığımız  event 4012, event logları  detaylı incelediğimde bu single  domain  controller’ın ...

Exchange 2013 wildcard ssl IMAP & POP3 ayarları

Selamlar, imaps ve pop3s için exchange  powershell  üzerinde  çalıştırılması  gereken komutlar aşağıdaki gibidir.   Set-POPSettings -ExternalConnectionSetting {mail.careexchange.in:995:SSL} Set-ImapSettings -ExternalConnectionSetting {mail.careexchange.in:993:SSL} — Set your Certificate name properly Set-POPSettings -X509CertificateName exchange2013.careexchange.in Set-IMAPSettings -X509CertificateName exchange2013.careexchange.in   Kaynak