Exchange 2010 Toplu Mail Gönderme Alma limiti değiştirme

Merhaba,

Müşterilerimizden birinsde belli bir  database üzerinde bulunan kişilerin mail gönderme  alma  limitlerinin değiştirilmesi istendi  ve  bu işlemi  toplu olarak  yapmamız  gerekliydi, Öncelikle değişim yapılacak kişilerin alias isimlerini çıkartıp Excel ile csv dosyasına dönüştürdüm.

Kişilerin Alias isimlerini powershell üzerinden görmek için aşağıdaki komutu kullandım

Get-Mailbox | Sort database, name | Format-Table alias, database

Daha sonra Excel üzerinde formatı aşağıdaki resimdeki gibi  düzenledim ve c dizini altında source klasörü altında 1.csv isminde  kayıt edip kopyaladım.

image

En son yapmamız  gereken ise powershell üzerinden aşağıdaki komutu  çalıştırmak bu listede bulunan bütün kullanıcıların gönderme ve alma limitleri 10 mb oldu siz bu komutu kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Import-csv “C:\source\1.csv” | Foreach-Object {Set-Mailbox -identity $_.Alias -MaxReceiveSize 10MB -MaxSendSize 10MB }

Umarım faydalı olmuştur.

Exchange 2010 Owa Font change

 

Merhabalar,

Owa’nın default yazı fontunu değiştirmek için aşağıdaki komutu  PowerShell üzerinden çalıştırmanız yeterlidir.

 

Get-Mailbox -RecipientType ‘UserMailbox’ | Get-MailboxMessageConfiguration  | Set-MailboxMessageConfiguration -DefaultFontName Calibri

Hp ILO ip değiştirme ve Parola resetleme on Vmware

 

Selamlar,

Üzerinde ESXi koşan sunucuların ILO parolasını  değiştirmem gerekti ve bu işlemi  windows da olduğu gibi sistem çalışırken kesintisiz yapmam gerekti bunun için aşağıdaki adımları uygulamak gerekir.

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle ESX ‘in Hp SmartStart veya Intellagent Provisioning ile  kurulması gerekli çünkü Hp nin gerekli olan araçları bu kurulumlarda yüklenmektedir.

Öncelikle ESXi ‘a bağlanıp SSH servisini  start konuma  getirmek gerekli. configuration>Security profile>Services altından SSH  start ediyoruz.

Daha sonra putty ile sunucuya  ssh ile bağlanıyoruz. cd opt/hp/tools dizinine girip  mevcut ILO configurasyo nunu görmek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

./hponcfg -w /tmp/ilo_config.txt

komutun çıktısı

<IP_ADDRESS VALUE = “10.0.0.5”/>
<SUBNET_MASK VALUE = “255.255.255.0”/>
<GATEWAY_IP_ADDRESS VALUE = “10.0.0.1”/>
<DHCP_ENABLE VALUE = “N”/>

bu bilgileri değiştirmek için notepad’ te ip, gateway,subnet bilgilerini değiştirip ilo_config.txt olarak kaydedin ve bu dosyayı winscp ile host’a bağlanıp opt/hp/tools klasörüne atın ve aşağıdaki komut ile bu bilgileri  ILO ya işleyin.

./hponcfg -f /tmp/ilo_config.txt

Parola  resetleme işlemi  için de  benzer  yöntem kullanacağız.

<ribcl VERSION=”2.0″>
<login USER_LOGIN=”Administrator” PASSWORD=”yeni_parolanız“>
<user_INFO MODE=”write”>
<mod_USER USER_LOGIN=”Administrator”>
<password value=”yeni_parolanız“/>
</mod_USER>
</user_INFO>
</login>
</ribcl>

bu config dosyasını  yine opt/hp/tools klasörü altına atın ve aşağıdaki komutu çalıştırın

./hponcfg -f reset_admin_pw.xml bu işlemden sonra şifreniz restlenmiş olacaktır.

Umarım Faydalı olur.

Exchange 2007&2010 Disconnectec Mailbox Remove

 

Exchange üzerinde Disable edilen kullanıcılar  Disconnected mailbox altına düşer, bu mailbox’u silmek için aşağıdaki komutu kullanmak gerekir.

Remove-StoreMailbox –database “DATABASE” –identity “kullanıcı.alias” –MailboxState Disabled

Vmware ESX Driver Uninstall “vib remove”

 

Merhaba,

Vmware ESX 5.5 sürümünü  5.5 Update 2 ye  upgrade  esnasında  aşağıdaki gibi  bir problem ile karşılaştım.

Mellanox driver’ın dan kaynaklı bir hata aldım, bu  kullanmadığım bir donanım’ın driver’ı idi  sorunu bu driver’ı uninstall ederek çözdüm.

image.png

bütün vib paketlerini  görmek için ssh ile  bağlanıp  şu komutu  kullanmanız gerekli

“ esxcli software vib list”

Benim sorun çıkaran driver.

image.png

kaldırmak  için;

“esxcli software vib remove –n  vib adı”

image.png

 

Exchange 2010 toplu Contact oluşturma & Exchange 2010 bulk Contact import

 

Merhaba,

Exchange 2010 üzerinde elinizdeki contact listesini toplu olarak import  etmek için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterlidir. Bu komutu  kullanmadan önce CSV dosyanızı aşağıdaki formata  uygun yapmalısınız.

CSV Format;

dname,fname,lname,alias,email
Huseyin KARTAL,Huseyin,KARTAL,huseyin.kartal,huseyin.kartal@live.com
Huseyin KARTAL1,Huseyin1,KARTAL,huseyin.kartal1,huseyin.kartal1@live.com
Huseyin KARTAL2,Huseyin2,KARTAL,huseyin.kartal2,huseyin.kartal2@live.com
Huseyin KARTAL3,Huseyin3,KARTAL,huseyin.kartal3,huseyin.kartal3@live.com
Huseyin KARTAL4,Huseyin4,KARTAL,huseyin.kartal4,huseyin.kartal4@live.com

 

Komut ;

 

Import-Csv ‘c:\csv_dosyasınınyolu.csv’ | ForEach{New-MailContact $_.dname -DisplayName $_.dname -FirstName $_.fname -LastName $_.lname -organizationalunit “Contac’’ların hangi OU da olacagını yazın” -Alias $_.alias -ExternalEmailAddress $_.email}

2015-05-20_12-18-09_thumb1.jpg

2015-05-20_12-18-50_thumb1.jpg

2015-05-20_12-20-34_thumb1.jpg

 

 

 

Load More