Exchange 2013 wildcard ssl IMAP & POP3 ayarları

Selamlar,

imaps ve pop3s için exchange  powershell  üzerinde  çalıştırılması  gereken komutlar aşağıdaki gibidir.

 

Set-POPSettings -ExternalConnectionSetting {mail.careexchange.in:995:SSL}
Set-ImapSettings -ExternalConnectionSetting {mail.careexchange.in:993:SSL}
— Set your Certificate name properly

Set-POPSettings -X509CertificateName exchange2013.careexchange.in
Set-IMAPSettings -X509CertificateName exchange2013.careexchange.in

 

Kaynak

Exchange 2013 3Party SSL Sertifika Uygulaması

Merhabalar,

Exchange yapılarında 3party sertifika kullanılması istenen durumlar da yapılması gereken bazı değişiklikler, gerekiyor.

Neden ?

SSL sertifikalarının  içerisine internal domain yazılamadığından dolayı böyle bir ihtiyaç doğuyor örneğin exchange sunucusu “exchange2013.domain.local” fakat dış dünya da mail.huseyinkartal.net olarak tanımlıdır bu sertifika  tarafında  sorun yaşatmaktadır.

çözüm için. değişiklik yapılması gereken servisler.

Outlook Anywhere – mail.huseyinkartal.net
MAPI – https://mail.huseyinkartal.net/mapi
Outlook Web App – https://mail.huseyinkartal.net/owa
Exchange Control Panel – https://mail.huseyinkartal.net/ecp
Exchange ActiveSync – https://mail.huseyinkartal.net/Microsoft-Server-ActiveSync
Exchange Web Services – https://mail.huseyinkartal.net/EWS/Exchange.asmx
Offline Address Book – https://mail.huseyinkartal.net/OAB
AutoDiscover – https://mail.huseyinkartal.net/Autodiscover/Autodiscover.xml

 

Outlook Anywhere

Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -ExternalHostname mail.huseyinkartal.net -InternalHostname mail.huseyinkartal.net -ExternalClientsRequireSsl $true -InternalClientsRequireSsl $true -DefaultAuthenticationMethod NTLM

MAPI

Get-MAPIVirtualDirectory | Set-MAPIVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/mapi -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/mapi

 

Outlook Web App

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/owa -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/owa

 

Exchange Control Panel

Get-EcpVirtualDirectory | Set-EcpVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/ecp -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/ecp

 

Exchange ActiveSync

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | Set-ActiveSyncVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/Microsoft-Server-ActiveSync -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/Microsoft-Server-ActiveSync

 

Exchange Web Services

Get-WebServicesVirtualDirectory | Set-WebServicesVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/EWS/Exchange.asmx -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/EWS/Exchange.asmx

 

Offline Address Book

Get-OabVirtualDirectory | Set-OabVirtualDirectory -ExternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/OAB -InternalUrl https://mail.huseyinkartal.net/OAB

 

Autodiscover SCP

Get-ClientAccessServer | Set-ClientAccessServer -AutoDiscoverServiceInternalUri https://mail.huseyinkartal.net/Autodiscover/Autodiscover.xml

 

Kaynak

DNS Sunucu açılmıyor, Active Directory çalışmıyor

 

MErhabalar,

Bugün bir arkadaşımın başına gelen bir problemin çözümü  için kullanıdığım yönetemi sizinle  paylaşacağım.

 

Problem; Domain Controller  kritik bir kapanış sonrası DNS Servisi ve Active Directory Servislerinin başlamaması.

Aşağıdaki adımları  uygulayarak  regedit dosyasına bir  kayıt ekleyip DC’nin başka DC’ler ile  haberleşmeden kendi DNS servisini çalıştırmaya  yarıyor.

 

  1. Log onto the First Domain Controller
  2. Open Regedit
  3. Navigate to HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
  4. Right-click Parameters, click New, and then click DWORD Value.
  5. Type “Allow Replication With Divergent and Corrupt Partner” and press enter.
  6. Open the entry and in the Value Data box type 0
  7. Reboot First DC wait for it to come back online and then repeat the above steps on the Second DC.

Exchange 2010 Database Remove Error

 

Merhaba,

Müşterimiz de karşılaşmış olduğumuz  bir sorunun çözümünü göstereceğim, Sorun Exchange 2010 sunucusyu  başka bir sunucuya  taşıdık ve eski sunucuyu uninstall ederken Databases üzerinde aktif  taşıma isteklerinin olduğunun uyarısnı  veriyordu halbuki taşımaların hepsi tamamlanmıştı hata aşağıdaki gibi.

 

Error:

This mailbox database is associated with one or more active MailboxExport requests. To get a list of all MailboxExport requests associated with this database, run Get-MailboxExportRequest | ?{ $_.RequestQueue -eq “<Database ID>” }. To remove a MailboxExport request, run Remove-MailboxExportRequest <Recipient ID\Request Name>.

 

Çözümü ise  şu komut ile  ;

Get-MailboxExportRequest -Database “Database Name” | Remove-MailboxExportRequest

 

bende bu kaynaktan faydalandım Smile  Kaynak

Active Directory Computer Last Logon

 

Merhaba,

AD içerisindeki bir computer’ın son login olma tarihini  aşağıdaki komut ile görebilirsiniz.

Import-Module activedirectory

image

Get-Help *computer*  bu komut sonrasında powershell komut setini güncellemek isteyebilir Y diyip güncellemeye izin verin.

image

get-Adcomputer -Identity computername -Properties * | FT Name, LastLogonDate -Autosize

image

Exchange 2010 Database Change Client Access Server

 

 

Merhaba,

Migration yapılan sistemlerde Databaselerin RPC Client Acces ayarlarını da  değiştirmek gerekir, Bir müşterimiz de karşılaştığımız bu sorunda kullanıcılar tamamen yeni sunucuya taşınmış olup, fakat eski CAS sunucusu  üzerinden login olunuyordu, bu istemediğimiz  bir durum olduğundan dolayı  konuyu aşağıdaki komutlar ile çözüme ulaştırdık.

 

Önce Database’in hangi CAS ile konuştuğunu öğreniyoruz  bunun  için aşağıdaki komutu  kullanıyoruz.

 

Get-MailboxDatabase MDB1 | fl Name, RpcClientAccessServer

image

 

Set-MailboxDatabase MDB1 -RpcClientAccessServer abc.demo.com

Exchange 2010 Database show database settings Command Powershell

 

Selamlar,

Exchange üzerinde  database ayarlarının tamamını görmek için aşağıdaki  komutu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase -Identity MDB1 | fl

 

 

Çıktı örneği;

 

RunspaceId                                   : 14e31f5a-d8b6-4fe8-81c2-f1232b9e1e49
JournalRecipient                             :
MailboxRetention                             : 30.00:00:00
OfflineAddressBook                           :
OriginalDatabase                             :
PublicFolderDatabase                         :
ProhibitSendReceiveQuota                     : 2.3 GB (2,469,396,480 bytes)
ProhibitSendQuota                            : 2 GB (2,147,483,648 bytes)
RecoverableItemsQuota                        : 30 GB (32,212,254,720 bytes)
RecoverableItemsWarningQuota                 : 20 GB (21,474,836,480 bytes)
IndexEnabled                                 : True
IsExcludedFromProvisioning                   : False
IsSuspendedFromProvisioning                  : False
DumpsterStatistics                           :
DumpsterServersNotAvailable                  :
ReplicationType                              : None
AdministrativeGroup                          : Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)
AllowFileRestore                             : False
BackgroundDatabaseMaintenance                : True
ReplayBackgroundDatabaseMaintenance          :
BackgroundDatabaseMaintenanceSerialization   :
BackgroundDatabaseMaintenanceDelay           :
ReplayBackgroundDatabaseMaintenanceDelay     :
MimimumBackgroundDatabaseMaintenanceInterval :
MaximumBackgroundDatabaseMaintenanceInterval :
BackupInProgress                             :
DatabaseCreated                              : True
Description                                  :
EdbFilePath                                  : C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\MDB1\MDB1.edb
ExchangeLegacyDN                             : /o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)
                                               /cn=Configuration/cn=Servers/cn=ABC/cn=Microsoft Private MDB
DatabaseCopies                               : {MDB1\ABC}
Servers                                      : {ABC}
ActivationPreference                         : {[ABC, 1]}
ReplayLagTimes                               : {[ABC, 00:00:00]}
TruncationLagTimes                           : {[ABC, 00:00:00]}
RpcClientAccessServer                        : ABC.demo.com
MountedOnServer                              :
DeletedItemRetention                         : 14.00:00:00
SnapshotLastFullBackup                       :
SnapshotLastIncrementalBackup                :
SnapshotLastDifferentialBackup               :
SnapshotLastCopyBackup                       :
LastFullBackup                               :
LastIncrementalBackup                        :
LastDifferentialBackup                       :
LastCopyBackup                               :
DatabaseSize                                 :
AvailableNewMailboxSpace                     :
MaintenanceSchedule                          : {Sun.1:00 AM-Sun.5:00 AM, Mon.1:00 AM-Mon.5:00 AM, Tue.1:00 AM-Tue.5:00
                                               AM, Wed.1:00 AM-Wed.5:00 AM, Thu.1:00 AM-Thu.5:00 AM, Fri.1:00 AM-Fri.5:
                                               00 AM, Sat.1:00 AM-Sat.5:00 AM}
MountAtStartup                               : True
Mounted                                      :
Organization                                 : First Organization
QuotaNotificationSchedule                    : {Sun.1:00 AM-Sun.1:15 AM, Mon.1:00 AM-Mon.1:15 AM, Tue.1:00 AM-Tue.1:15
                                               AM, Wed.1:00 AM-Wed.1:15 AM, Thu.1:00 AM-Thu.1:15 AM, Fri.1:00 AM-Fri.1:
                                               15 AM, Sat.1:00 AM-Sat.1:15 AM}
Recovery                                     : False
RetainDeletedItemsUntilBackup                : False
Server                                       : ABC
MasterServerOrAvailabilityGroup              : ABC
MasterType                                   : Server
ServerName                                   : ABC
IssueWarningQuota                            : 1.899 GB (2,039,480,320 bytes)
EventHistoryRetentionPeriod                  : 7.00:00:00
Name                                         : MDB1
LogFolderPath                                : C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\MDB1
TemporaryDataFolderPath                      :
CircularLoggingEnabled                       : False
LogFilePrefix                                : E01
LogFileSize                                  : 1024
LogBuffers                                   :
MaximumOpenTables                            :
MaximumTemporaryTables                       :
MaximumCursors                               :
MaximumSessions                              :
MaximumVersionStorePages                     :
PreferredVersionStorePages                   :
DatabaseExtensionSize                        :
LogCheckpointDepth                           :
ReplayCheckpointDepth                        :
CachedClosedTables                           :
CachePriority                                :
ReplayCachePriority                          :
MaximumPreReadPages                          :
MaximumReplayPreReadPages                    :
DataMoveReplicationConstraint                : None
IsMailboxDatabase                            : True
IsPublicFolderDatabase                       : False
AdminDisplayName                             : MDB1
ExchangeVersion                              : 0.10 (14.0.100.0)
DistinguishedName                            : CN=MDB1,CN=Databases,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),
                                               CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=
                                               Services,CN=Configuration,DC=demo,DC=com
Identity                                     : MDB1
Guid                                         : 400d1d2f-7d2e-4e69-a9bd-e9d1c0c366e7
ObjectCategory                               : demo.com/Configuration/Schema/ms-Exch-Private-MDB
ObjectClass                                  : {top, msExchMDB, msExchPrivateMDB}
WhenChanged                                  : 3/6/2017 12:34:05 PM
WhenCreated                                  : 3/6/2017 12:34:04 PM
WhenChangedUTC                               : 3/6/2017 8:34:05 PM
WhenCreatedUTC                               : 3/6/2017 8:34:04 PM
OrganizationId                               :
OriginatingServer                            : ABC.demo.com
IsValid                                      : True

Exchange 2010 Toplu Mail Gönderme Alma limiti değiştirme

Merhaba,

Müşterilerimizden birinsde belli bir  database üzerinde bulunan kişilerin mail gönderme  alma  limitlerinin değiştirilmesi istendi  ve  bu işlemi  toplu olarak  yapmamız  gerekliydi, Öncelikle değişim yapılacak kişilerin alias isimlerini çıkartıp Excel ile csv dosyasına dönüştürdüm.

Kişilerin Alias isimlerini powershell üzerinden görmek için aşağıdaki komutu kullandım

Get-Mailbox | Sort database, name | Format-Table alias, database

Daha sonra Excel üzerinde formatı aşağıdaki resimdeki gibi  düzenledim ve c dizini altında source klasörü altında 1.csv isminde  kayıt edip kopyaladım.

image

En son yapmamız  gereken ise powershell üzerinden aşağıdaki komutu  çalıştırmak bu listede bulunan bütün kullanıcıların gönderme ve alma limitleri 10 mb oldu siz bu komutu kendi isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Import-csv “C:\source\1.csv” | Foreach-Object {Set-Mailbox -identity $_.Alias -MaxReceiveSize 10MB -MaxSendSize 10MB }

Umarım faydalı olmuştur.

Load More